منطقه6 :روزه کله گنجشکی

منطقه ۶،  3970328020
منطقه6 :روزه کله گنجشکی

اداره سلامت منطقه 6 از برگزاری روزه کله گنجشکی در محله ساعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6 : خانه سلامت محله ساعی با مشارکت خانه آموزش شهروندی محله ساعی در تاریخ بیست ودوم خرداد ماه بمناسبت ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری روزه کله گنجشکی در خانه کودک سرای محله برای کودکان نمود.  در این برنامه کارشناس درباره روزه کله گنجشکی برای کودکان توضیح و در انتهای برنامه کودکان با شنیدن اذان ظهر روزه خود را باز کردند.