منطقه 6 : تغذیه صحیح در ماه رمضان

منطقه ۶،  3970328022
منطقه 6 : تغذیه صحیح در ماه رمضان

به همت سرای محله جهاد کارگاه تغذیه صحیح برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6 : سرای محله جهادبه مناسبت ماه رمضان و با هدف ارتقا دانش  شهروندان  به خصوص اعضای کانون مساجد  تاریخ نوزدهم خرداد ماه در مسجد ریحان  اقدام به برگزاری کارگاه تغذیه   نمود.   

گفتنی است در این برنامه کارشناس مربوطه مواردی را جهت حفظ سلامتی بر اساس تغذیه صحیح عنوان نمود.