منطقه 21: کلاس آموزشی سلامت معنوی و سبک زندگی

منطقه ۲۱،  3970710001
منطقه 21: کلاس آموزشی سلامت معنوی و سبک زندگی

به گزارش روابط عمومی و به نقل از رابط سلامت منطقه، انصاری مدیر اداره سلامت از برگزاری کلاس آموزشی با عنوان "سلامت معنوی و سبک زندگی اسلامی "برای کانون خادمین مساجد خبر داد .

انصاری مدیر اداره سلامت با بیان این مطلب افزود : ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی عدم سلامت معنوی است تاثیر نشاط اجتماعی در کاهش آمار خودکشی میباشد ، ارتقای سلامتی افراد جامعه یکی از مهم ترین مسائل اساسی هر کشوری است که باید از ابعاد مختلف از جمله روانی مورد توجه قرار گیرد .
 هدف از تشکیل این کلاس آموزشی آشنایی با سلامت معنوی و سبک زندگی اسلامی برای افراد کانون می باشد . این برنامه توسط خانه سلامت شهرک دانشگاه در مسجد جامع شهرک برگزار شد.