بازی های سالمندی

منطقه ۱۵،  3970812046
بازی های سالمندی

خانه سلامت اتابک در تاریخ 9/7/97 به مناسبت هفته سالمند اقدام به برگزاری یک سری بازی ها و مسابقات ورزشی نمود . این بازی ها در سطح محله و مساجد برگزار گردید. از جمله مسجد الزهرا و پارک مبعث.  

آخرین عناوین