منطقه4:تغذیه در سالمندی مسجد امام علی (ع)

منطقه ۴،  3970814002
منطقه4:تغذیه در سالمندی مسجد امام علی (ع)

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران به منظورارتقاء سطح آگاهی شهروندان و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های اداره سلامت شهرداری تهران در همین راستا خانه سلامت کاظم آباد  در مهر ماه 97 به مناسبت روز سالمند اقدام به برگزاری کلاس آموزشی تغذیه در سالمندی در مسجد امام علی (ع)  نمود.

 

آخرین عناوین