منطقه4:کارگاه سلامت روان مسجد سلمان فارسی

منطقه ۴،  3970815002
منطقه4:کارگاه سلامت روان مسجد سلمان فارسی

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران به منظورارتقاء سطح آگاهی شهروندان و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های اداره سلامت شهرداری تهران در همین راستا خانه سلامت تهرانپارس شرقی  در تاریخ 97/7/21 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی سلامت روان به مناسبت هفته سلامت روان وزنان در مسجدسلمان فارسی  نمود

آخرین عناوین