خانه سلامت هاشم آباد منطقه 15 برگزار نمود" کارگاه آموزشی سلامت معنوی" ویژه کانون خادمین سلامت مساجد

منطقه ۱۵،  3970913002
خانه سلامت هاشم آباد منطقه 15 برگزار نمود" کارگاه آموزشی سلامت معنوی" ویژه کانون خادمین سلامت  مساجد

 

کارگاه  آموزشی سلامت معنوی  ویژه کانون خادمین سلامت مساجد در مسجد امام زمان برگزارگردید و

کارشناس برنامه خانم یوزباشی کارشناس حوزه در ارتباط با:

محورهای آموزشی : -ارتباط سلامت  با معنویت -راههای تربیت منطبق با اصول دینی –نقش اموزه های دین در سلامت روان

 صحبت نمود. 

 افراد شرکت کننده 30 نفر ازکانون خادمین سلامت مساجد بود و در مسجد امام زمان برگزار گردید.