کاشت گیاهان آپارتمانی

منطقه ۱۵،  3970913006
کاشت گیاهان آپارتمانی

خانه سلامت اتابک در تاریخ1/8/97با مشارکت اداره محیط زیست طریقه کاشت و نگهداری گلهای آپارتمانی را برای خادمین مسجد الزهرا آموزش دادند. در این برنامه که با استقبال مخاطبین برگزار گردید طریقه کاشت گلهای باغچه و نگه داری از آنها در فصل زمستان خواستار شدند.