کارگاه پیشگیری از بیماری های غیرواگیر – خانه سلامت مشیریه

منطقه ۱۵،  3971010004
کارگاه پیشگیری از بیماری های غیرواگیر – خانه سلامت مشیریه

 

خانه سلامت مشیریه منطقه 15درتاریخ 10/9/97اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر نمود.

دراین برنامه بیش از 30نفر از اعضای کانون خادمین سلامت مساجد مشارکت کردند و در رابطه با بیماری های غیرواگیر و

راهکارهای پیشگیری از ابتلا به این بیماری ها اطلاعات لازم به اعضای مشارکت کننده در کارگاه داده شد

آخرین عناوین