کارگاه آموزشی آلودگی هوا و سلامتی

منطقه ۱۵،  3971010006
کارگاه آموزشی آلودگی هوا و سلامتی

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه  15اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آلودگی هوا و سلامتی ویژه اعضای کانون خادمین سلامت مساجد نموده است. در این کارگاه 40 نفر از اعضای کانون شرکت داشته و در رابطه با آلودگی هوا و بیماریهای مرتبط با آن و راههای پیشگیری از ابتلا به این عوارض آموزش دیدند.

آخرین عناوین