منطقه4:کارگاه آموزشی راههایی پیشگیری از پوکی استخوان مسجد امام جعفر صادق (ع)

منطقه ۴،  3971012002
منطقه4:کارگاه آموزشی راههایی پیشگیری از پوکی استخوان مسجد امام جعفر صادق (ع)

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت اوقاف به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت  و ارتقاء سلامت شهروندان کارگاه آموزشی راههایی پیشگیری از پوکی استخوان در مسجد امام جعفر صادق (ع) در آذر ماه 97 برگزار گردید

آخرین عناوین