منطقه4:آموزش با عنوان دوران بلوغ مسجد سیدالشهدا(ع)

منطقه ۴،  3971012003
منطقه4:آموزش با عنوان دوران بلوغ مسجد سیدالشهدا(ع)

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت حکیمیه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت  و ارتقاء سلامت شهروندان کلاس آموزشی با عنوان دوران بلوغ در مسجد سیدالشهدا(ع) در تاریخ 97/10/5

برگزار گردید.

آخرین عناوین