کلاس آموزشی با موضوع ایمنی در زندگی

منطقه ۹،  3971017001
کلاس آموزشی  با موضوع ایمنی در زندگی

خانه سلامت استاد معین اقدام به برگزاری  کلاس آموزشی  با موضوع ایمنی در زندگی در سرای محله استاد معین نمود .در این کلاس کارشناس عنوان  نمود: زودپز را حتماً باید از نوع استاندارد انتخاب کرد و هیچ گاه بیش از دو سوم حجم آن را از آب پر نکرد ، خاطرنشان کرد:هرگز از ادویه جات نباید درون زودپز استفاده کرد، چرا که ادویه ها سبب مسدود شدن راه خروج بخار شده و زودپز را در شرایط بحرانی قرار می دهد که می تواند موجب انفجار آن حتی در انواع زودپزهای استاندارد شود. هنگام باز کردن در زودپز باید احتیاط لازم را به عمل آورد تا بخار آب داغ به استفاده کننده آسیبی وارد نکند.

 

آخرین عناوین