منطقه 19 : کارگاه آموزشی سلامت معنوی در مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

منطقه ۱۹،  3971017002
منطقه 19 : کارگاه آموزشی سلامت معنوی در مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از دادش زاده مدیر سلامت منطقه ، باتوجه به اهميت و نقش معنويت در ايجاد نشاط و اميد در زندگي افراد و با هدف آگاهي بخشي به شهروندان و ارتقاي سطح سلامت زندگي آن ها ، کارگاه آموزشی سلامت معنوی در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام محله نعمت آباد برگزار شد و شرکت کنندگان با اهمیت و مؤلفه های دخیل بر سلامت معنوی آشنا شدند .

 

آخرین عناوین