منطقه4:آموزش کمکهای اولیه مسجد ثامن الائمه

منطقه ۴،  3971109001
منطقه4:آموزش کمکهای اولیه مسجد ثامن الائمه

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت شمیران نو به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت کلاس آموزش کمکهای اولیه در مسجد ثامن الائمه(ع) در دی ماه 1397 برگزار گردید