منطقه4:آموزش همسرداری مسجد سیدالشهداء(ع)

منطقه ۴،  3971109002
منطقه4:آموزش همسرداری مسجد سیدالشهداء(ع)

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت حکیمیه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت کلاس آموزش همسرداری در مسجد سیدالشهداء (ع) در تاریخ 97/10/12 برگزار گردید