منطقه4:ايستگاه سلامت مسجد معراج

منطقه ۴،  3971114001
منطقه4:ايستگاه سلامت مسجد معراج

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران به منظورارتقاء سطح آگاهی شهروندان و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های اداره سلامت شهرداری تهران و به مناسبت دهه فجرخانه سلامت كوهك با همكارى پايگاه بسيج مسجد معراج  در تاریخ 97/11/14  اقدام به برگزاری ايستگاه سلامت  در  مسجد معراج نمود.