منطقه 4:پیشگیری ازسرطان وزندگی اجتماعی ومعنوی سالم مسجد سید الشهدا

منطقه ۴،  3971114003
منطقه 4:پیشگیری ازسرطان وزندگی اجتماعی ومعنوی سالم مسجد سید الشهدا

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت حکیمیه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت و به مناسبت هفته پیشگیری از سرطان آموزش

پیشگیری ازسرطان وزندگی اجتماعی ومعنوی سالم در مسجد سیدالشهداء (ع) در تاریخ 97/11/3 برگزار گردید.