منطقه4:غربالگری سرطان سینه مسجد صاحب الزمان(عج)

منطقه ۴،  3971114004
منطقه4:غربالگری سرطان سینه مسجد صاحب الزمان(عج)

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت تهرانپارس غربی به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت و به مناسبت هفته مبارزه با سرطان کارگاه آموزشی آشنایی با سرطانها به همراه غربالگری سرطان سینه در مسجدصاحب الزمان  (عج) در تاریخ 97/10/9  برگزار گردید.