منطقه 4:ایستگاه سلامت مسجد قمربنی هاشم(ع)

منطقه ۴،  3971121002
منطقه 4:ایستگاه سلامت مسجد قمربنی هاشم(ع)

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت شمیران نو  به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت و به مناسبت دهه فجرایستگاه سلامت با خدماتی از قبیل غربالگری فشار خون و قند خون مشاوره تغذیه بامشارکت پایگاه سلامت شمیران نو در مسجد قمر بنی هاشم (ع) در تاریخ 10 بهمن ماه 1397  برگزار گردید.