منطقه 4:غربالگری قند و فشار خون مسجدالرسول(ص)

منطقه ۴،  3971121003
منطقه 4:غربالگری قند و فشار خون مسجدالرسول(ص)

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت کوهک به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت و به مناسبت دهه فجر غربالگری فشار خون و قند خون  در مسجد الرسول (ص) در تاریخ 97/11/10 برگزار گردید.