منطقه 4: کارگاه فرزند پروری مسجد پیامبر اعظمہص)

منطقه ۴،  3971212003
منطقه 4: کارگاه فرزند پروری مسجد پیامبر اعظمہص)

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت کوهسار  به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت  و ارتقاء سلامت شهروندان کارگاه فرزندپروری در مسجد پیامبر اعظم (ص) در تاریخ اسفند ماه 97  برگزار گردید

آخرین عناوین