منطقه 4:فشار خون و تغدیه وسلامت مردان مسجدحضرت صاحب الزمان(عج)

منطقه ۴،  3971214001
منطقه 4:فشار خون و تغدیه وسلامت مردان مسجدحضرت صاحب الزمان(عج)

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت گلشن با مشارکت دانشگاه شهیدبهشتی و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت  و ارتقاء سلامت شهروندان غربالگری فشار خون و تغدیه وسلامت مردان برای نمازگزاران  مسجد حضرت صاحب الزمان(عج)   در اسفند ماه 97 برگزار گردید.

 

آخرین عناوین