منطقه 4: غرفه های سلامت محور مسجد پیامبر اعظم (ص)

منطقه ۴،  3971214002
منطقه 4: غرفه های سلامت محور مسجد پیامبر اعظم (ص)

 به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت کوهسار به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت  و ارتقاء سلامت شهروندان به مناسبت هفته سلامت مردان غرفه های سلامت با خدماتی از قبیل :آزمایش چربی و قند ، ویزیت پزشک عمومی ، مشاوره تغذیه و روانشناس برای نمازگزاران مسجد پیامبر اعظم  (ص) در اسفند ماه 97 برپا گردید.