منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در مسجد صاحب الزمان(عج)

منطقه ۱۹،  3971214004
منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در مسجد صاحب الزمان(عج)

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در راستای ارتقای سطح آگاهی شهروندان در مسجد صاحب الزمان (عج) برگزار شد.
وی افزود :مهارتهای زندگی ، توانایی های روانی،اجتماعی برای رفتار انطباقی و موثر هستند که افراد را قادر می سازند تا به طور موثرتری با مقتضیات و چالشهای زندگی روزمره مقابله کنند در این کارگاه آموزشی با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد و  شرکت کنندگان با نکاتی پیرامون این موضوع آشنا شدند .