منطقه 19 : کارگاه آموزشی خطرات چهارشنبه سوری در مسجد موسی بن جعفر(ع)

منطقه ۱۹،  3971219001

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، با توجه به نزدیکی چهارشنبه آخر سال و ضرورت آگاهی بخشی به شهروندان پیرامون خطرات آن ، خانه سلامت برادران شکری اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مخاطرات چهارشنبه سوری در مسجد  حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام کرده است .