منطقه4:آشنایی با خطرات شوینده ها در خانه تکانی ها مسجد علی و زهرا

منطقه ۴،  3971219002
منطقه4:آشنایی با خطرات شوینده ها در خانه تکانی ها مسجد علی و زهرا

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران به منظورارتقاء سطح آگاهی شهروندان و تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های اداره سلامت شهرداری تهران و به مناسبت طرح استقبال از بهار در همین راستا خانه سلامت شیان لویزان ولیعصر( عج)  در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۴ اقدام به برگزاری همایش آموزشی آشنایی با خطرات شوینده ها در خانه تکانی ها در  مسجد علی و زهرا (ع) نمود