منطقه4:آموزش تغذیه صحیح در مسافرتهای نوروزی مسجد شهداء

منطقه ۴،  3971219003
منطقه4:آموزش تغذیه صحیح در مسافرتهای نوروزی مسجد شهداء

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران به منظورارتقاء سطح آگاهی شهروندان و تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های اداره سلامت شهرداری تهران و به مناسبت طرح استقبال از بهار در همین راستا خانه سلامت شیان لویزان ولیعصر( عج)  در تاریخ 97/12/19 اقدام به برگزاری کلاس آموزشی تغذیه در مسافرت های نوروزی در  مسجد شهداء نمود .