منطقه4:سنجش تراکم استخوان و اسکن کف پا مسجد امام حسن مجتبی (ع)

منطقه ۴،  3980105001
منطقه4:سنجش تراکم استخوان و اسکن کف پا مسجد امام حسن مجتبی (ع)

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت نارمک به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت و ارتقاء سلامت شهروندان سنجش تراکم استخوان و اسکن کف پا در مسجد امام حسن مجتبی (ع)  در تاریخ 97/12/14 برگزار گردید.

آخرین عناوین