منطقه 19 : آموزش ایمنی در زندگی به خادمین حضرت مسجد موسی بن جعفر(ع)

منطقه ۱۹،  3980121001
منطقه 19 : آموزش ایمنی در زندگی به خادمین حضرت مسجد موسی بن جعفر(ع)

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، با توجه به اهمیت توجه به نکات ایمنی از جمله مساجد، خانه سلامت برادران شکری اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع ایمنی کرده است .
وی افزود، در این کارگاه آموزشی که با حضور خادمین مسجد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برگزار شد، شرکت کنندگان با نکات ایمنی آشنا شدند و پاسخ سؤالات خود را از کارشناس حاضر دریافت کردند.

آخرین عناوین