منطقه 19 : آموزش سلامت معنوی در مسجد صاحب الزمان (عج)

منطقه ۱۹،  3980221002
منطقه 19 : آموزش سلامت معنوی در مسجد صاحب الزمان (عج)

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده  مدیر سلامت منطقه ، در راستای ارتقای سطح سلامت معنوی شهروندان و با توجه به اهمیت آن به عنوان یکی از ابعاد سلامت، خانه سلامت شریعتی شمالی اقدام به آموزش نمازگزاران در زمینه سلامت معنوی در مسجد صاحب الزمان (عج) کرده است .