منطقه 19 : کنترل شاخص توده بدن نمازگزاران در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام

منطقه ۱۹،  3980223003
منطقه 19 : کنترل شاخص توده بدن نمازگزاران در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، همزمان با ماه مبارک رمضان ، کنترل شاخص توده بدنی نمازگزاران به همراه کنترل فشارخون در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام انجام شد.