منطقه 19: برگزاری کارگاه آموزشی سلامت معنوی در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام

منطقه ۱۹،  3980228002
منطقه 19: برگزاری کارگاه آموزشی سلامت معنوی در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، مسجد جایگاه عبادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود از سوی دیگراجتماع شهروندان در آن فرصت مناسبی است تا در آن مسائل سلامت جسم و روان نیز مطرح شود از این رو خانه های سلامت با حضور در مساجد سطح محلات به برگزاری کارگاه های آموزشی سلامت محور می نمایند در همین راستا خانه سلامت نعمت آباد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت سلامت معنوی در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام کرده است .