منطقه 4:آموزش ایمنی و بررسی تجهیزات ایمنی مسجد النبی (ص)

منطقه ۴،  3980230006
منطقه 4:آموزش ایمنی و بررسی تجهیزات ایمنی مسجد النبی (ص)

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت حکیمیه با مشارکت خانه دوام وایمنی به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت و به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان آموزش نکات ایمنی و خاموش کننده های آتش نشانی و بررسی تجهیزات ایمنی در مسجد النبی (ص) در تاریخ 98/2/23 برگزار گردید

آخرین عناوین