منطقه4: سلامت در ضیافت کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی مسجد نورالاصفیاء

منطقه ۴،  3980301001
منطقه4: سلامت در ضیافت کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی مسجد نورالاصفیاء

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت حکیمیه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت و به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان آموزش سلامت در ضیافت با عنوان کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی در مسجدنورالاصفیاء  در تاریخ 98/2/25 برگزار گردید

آخرین عناوین