منطقه 4: آموزش ایمنی مسجد نورالاصفیاء

منطقه ۴،  3980301002
منطقه 4: آموزش ایمنی مسجد نورالاصفیاء

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت حکیمیه  و با مشارکت خانه دوام و ایمنی به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت و به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان آموزش نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح و استفاده از خاموش کننده های آتش نشانی در مسجد نورالاصفیاء  در تاریخ 98/2/25 برگزار گردید

آخرین عناوین