منطقه 19 : آموزش ایمنی و محوه کار با خاموش کننده های دستی در مسجد امام زمان(عج)

منطقه ۱۹،  3980318004
منطقه 19 : آموزش ایمنی و محوه کار با خاموش کننده های دستی در مسجد امام زمان(عج)

 اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مديرسلامت منطقه ، با توجه به ضرورت هاي آموزشي در رابطه با مقابله با حوادث به ويژه حوادث ناشي از آتش سوزي كه نيازمند عكس العمل سريع براي پيشگيري از بروز بحران است ، خانه ي سلامت خانی آبادنوشمالی در اقدامي به برگزاري كارگاه آموزشي با محوریت ایمنی ونحوه کار با خاموش کننده ها در مسجد امام زمان(عج) کرده است .

وي افزود :در اين كارگاه كه با حضور جمعي ازنمازگزارن برگزار شد ، شركت كنندگان با نحوه ي استفاده از خاموش كننده ها و بكارگيري كپسول اطفاء حريق ، آشنا شدند .