منطقه 19 : آموزش نحوه نگهداری از گیاهان آپارتمانی در مسجد حضرت ولیعصر (عج)

منطقه ۱۹،  3980318005
منطقه 19 : آموزش نحوه نگهداری از گیاهان آپارتمانی در مسجد حضرت ولیعصر (عج)

به گزارش روابط عمومی اداره سالمت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه % با توجه به نقش گیاهان افزایش روحیه و همچنین تصفیه هوا ، استفاده از گیاهان به ویژه در محیط های آپارتمانی توصیه می شود؛ در این میان نحوه نگهداری و تکثیر این  گیاهان می تواند در استفاده بیشتر از آن در فضای منزل ترغیب کننده باشد؛ براین اساس خانه سلامت خانی آبادنوشمالی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی نحوه نگهداری گیاهان آپارتمانی در مسجد حضرت ولیعصر (عج) کرده است .