منطقه4:برپایی ایستگاه سلامت مسجد امام حسین (ع)

منطقه ۴،  3980322003
منطقه4:برپایی ایستگاه سلامت مسجد امام حسین (ع)

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت کوهسار به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت و به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات ایستگاه سلامت با خدماتی از قبیل غربالگری فشار خون و قند خون مشاوره تغذیه و مشاوره روانشناسی در مسجد امام حسین (ع)  در تاریخ خرداد ماه 1398  برگزار گردید

 

آخرین عناوین