منطقه 4:برگزاری کارگاه آموزشی ضرر و زیان دخانیات در خانواده مسجد امام حسین (ع)

منطقه ۴،  3980322004
منطقه 4:برگزاری کارگاه آموزشی ضرر و زیان دخانیات در خانواده  مسجد امام حسین (ع)

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 شهرداری تهران و به همت خانه سلامت کوهسار به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاستهای اداره سلامت و به مناسبت هفته بدون دخانیات  کارگاه آموزشی ضرر و زیان دخانیات در خانواده در مسجد امام حسین (ع) در تاریخ خرداد ماه 1398  برگزار گردید

 

آخرین عناوین