سلامت معنوی

منطقه ۵،  3980410005
سلامت معنوی

به همت خانه سلامت محله سازمان آب و دبیر کانون جوانان و به منظور حفظ و ارتقائ سلامت معنوی در بین اعضای کانون خادمین مساجد، کارگاه سبک زندگی با موضوع سلامت معنوی در تاریخ 25/1/98 با حضور 15 نفراز اعضای کانون،توسط کارشناس ارشد روانشناسی برگزار گردید.

به همت خانه سلامت محله سازمان آب و دبیر کانون جوانان و  به منظور حفظ و ارتقائ سلامت معنوی در بین اعضای کانون خادمین مساجد، کارگاه سبک زندگی با موضوع سلامت معنوی در تاریخ 25/1/98 با حضور 15 نفراز اعضای کانون،توسط کارشناس  ارشد روانشناسی برگزار گردید.

امروزه  سلامت فرد تنها محدود به جسم نمیگردد و افراد که  از سلامت معنوی برخوردارند در مقابله با مشکلات و حتی  بیماریها برخورد بهتر و مناسبتری از خود نشان میدهند.