تغذیه در ماه رمضان

منطقه ۵،  3980410006
تغذیه در ماه رمضان

به همت خانه سلامت باغ فیض و دبیر کانون خادمین مساجد به مناسبت ماه مبارک رمضان در جهت ارتقا سواد سلامت و تغییر سبک زندگی کارگاه آموزشی با موضوع تغذیه مناسب در ماه رمضان باید و نبایدهای خوردنی و توصیه ای تغذیه ای در وعده های افطار و سحر در مسجد جامع بعثت توسط کارشناس مربوطه ویژه روزه داران و نمازگزاران در تاریخ 1/3/98 برگزار گردید.

به همت خانه سلامت باغ فیض و دبیر کانون خادمین مساجد به مناسبت ماه مبارک رمضان در جهت ارتقا سواد سلامت و تغییر سبک زندگی کارگاه آموزشی با موضوع تغذیه مناسب در ماه رمضان  باید و نبایدهای خوردنی و توصیه ای تغذیه ای در وعده های افطار و سحر در مسجد جامع بعثت توسط کارشناس مربوطه ویژه روزه داران و نمازگزاران در تاریخ 1/3/98 برگزار گردید.