سلامت معنوی

منطقه ۵،  3980410008

به همت خانه سلامت محله سازمان آب و دبیر کانون خادمین مساجد و به منظور حفظ و ارتقائ سلامت معنوی در بین اعضای کانون خادمین مساجد، کارگاه سبک زندگی با موضوع سلامت معنوی در تاریخ 13/3/98 با حضور 35 نفراز اعضای کانون،توسط کارشناس ارشد روانشناسی در مسجد الرسول برگزار گردید. امروزه سلامت فرد تنها محدود به جسم نمیگردد و افراد که از سلامت معنوی برخوردارند در مقابله با مشکلات و حتی بیماریها برخورد بهتر و مناسبتری از خود نشان میدهند.

به همت خانه سلامت محله سازمان آب و دبیر کانون خادمین مساجد و  به منظور حفظ و ارتقائ سلامت معنوی در بین اعضای کانون خادمین مساجد، کارگاه سبک زندگی با موضوع سلامت معنوی در تاریخ 13/3/98 با حضور 35 نفراز اعضای کانون،توسط کارشناس  ارشد روانشناسی در مسجد الرسول برگزار گردید.

امروزه  سلامت فرد تنها محدود به جسم نمیگردد و افراد که  از سلامت معنوی برخوردارند در مقابله با مشکلات و حتی  بیماریها برخورد بهتر و مناسبتری از خود نشان میدهند.