منطقه 16: کارگاه اموزش ریه سالم برای دوری از دخانیات

منطقه ۱۶،  3980416001
منطقه 16: کارگاه اموزش ریه سالم برای دوری از دخانیات

کارگاه اموزش ریه سالم برای دوری از دخانیات در محله نازی آباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت نازی آباد کارگاه اموزش ریه سالم برای دوری از دخانیات در تاریخ 98/3/28 در مسجد امام عصر(عج) با محتوای ریه سالم برای دوری از دخانیات( تعریفی از دخانیات و بررسی ان بر روی ریه افراد و تاثیر مخرب و منفی ان بر روی ریه افراد و مرگ زودرس و...  مورد بررسی قرار داد.