منطقه 16: کارگاه آموزشی آموزه های دینی در برابر دخانیات

منطقه ۱۶،  3980418001
منطقه 16: کارگاه آموزشی آموزه های دینی در برابر دخانیات

کارگاه آموزشی آموزه های دینی در برابر دخانیات در محله خزانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت خزانه در تاریخ 98/3/27 در سرای محله کارگاه آموزشی آموزه های دینی در برابر دخانیات برگزار شد. در این برنامه در مورد دیدگاه اسلام در مورد دخانیات و عوارض ناشی از مصرف آن در جسم و روح افراد و محکو میت آن  از دیدگاه آموزه های دینی صحبت شد.