الزایمریا دمانس چیست (پیشگیری از بیماری ها)

منطقه ۹،  3980418004
الزایمریا دمانس چیست (پیشگیری از بیماری ها)

 کلاس آموزشی الزایمر و دمانس (خرد سودگی)در تاریخ11/4/98و با حضور عموم شهروندان در مسجد نرگس برگزار گردید. هدف از این برنامه ارتقا آگاهی عموم شهروندان در موردالزایمر و راههای کنترل و پیشگیری از آن می باشد. گزیده ای از مطالب مطرح شده در این کلاس به شرح زیر می باشد

دمانس یا الزایمر به شرایطی اطلاق میشود که بر اثر ان طی روندی اهسته و تدریجی قوای عالی مغز دچار اسیب شده و از بین می رود معمولا تباهی حافظه نشانه ایی از که سبب مراجعه فرد به پزشک میشود و علاوه بر ان نقاعصی در چندین قلمرو شناختی مانند قدرت تفکر تکلم قضاوت استدلال دیده میشه که شایعه ترین نوع دمانس یا خرد سودگی بیماری الزایمر است که با شروعی تدریجی وپیشرفته مداوم همراه است

 

- و در پایان به سوالات مطرح شده  توسط عموم شهروندان پاسخ داده شد