منطقه 19 : برگزاری جلسه منطقه ای کانون خادمین مساجد

منطقه ۱۹،  3980422001
منطقه 19 : برگزاری جلسه منطقه ای کانون خادمین مساجد

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه، جلسه منطقه ای کانون خادمین مساجد با حضور اعضای کانون در سالن کنفرانس معاونت اجتماعی و فرهنگی برگزار شد.